Vizitat vaginale gjatë shtatëzanisë, ja se çfarë efekte mund të sjellë

2017-11-04 në ora 12:44

Vizita vaginale e kryer me dorë nga mjeku gjinekolog, është vizita më intime që bëhet gjatë shtatzanisë. Jo të gjitha grate shtatzëna e lejojnë me dëshirë këtë ekzaminim, sidomos në fillim të saj.

Për këtë arsye një vizitë vaginale mund të kryhet vetëm pasi ju jeni informuar me hollësi nga mjeku për llojin e vizitës, pasi ju është marrë leje dhe ju është thënë një arsye bindëse për të bërë vizitën.

Ju duhet ta dini që kur mjeku e kërkon këtë lloj vizite, ka një arsye të mjaftueshme dhe se ai i di mirë rastet kur kjo vizitë dëmton shtatzaninë.

Në kontrollin e parë vizita vaginale bëhet për:

 • Përcaktimin e diagnozës: shtatzani.
 • Vlerësimin e moshës së shtatzanisë.
 • Zbulimin e keqformimeve të aparatit gjenital të gruas.
 • Vlerësimin e sekrecioneve vaginale.
 • Vizitën e saktë të qafës së mitrës, e cila mund të sjellë probleme me rritjen e shtatzanisë.
 • Mundësisht për marrjen e Paptestit.

Në kontrollet e tjera para lindjes vizita vaginale kryhet për të:

 • përcaktuar gjendjen e rrezikut të abortit.
 • përcaktuar rrezikun e lindjes para kohe.
 • konfirmuar pamjaftueshmërinë e qafës së mitrës për të mbajtur shtatzaninë deri në fund.
 • vlerësuar gjendjen e qafës së mitrës, para se të stimulohet artificialisht aktiviteti i lindjes në fund të shtatzanisë.
 • vlerësuar pjesën paraqitëse të bebit, para se të fillojë aktiviteti i lindjes.
 • vlerësuar rrugët e lindjes.

Vizita vaginale nuk këshillohet vetëm në rastet kur keni pasur hemorragji para lindjes në shtatzanitë e mëparshme dhe kur kanë plasur membranat dhe ka rrjedhje ujrash, para se të fillojë aktiviteti i lindjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *