Çka të bëjmë nëse lind fëmija me një gisht më tepër

Çka të bëjmë nëse lind fëmija me një gisht më tepër

Një në 1000 bebe do të preken nga polidaktilia, anomalia e një gishti më tepër. Sidoqoftë, polidaktilia mund të shoqërohet me gjenet specifike, të cilat lehtësisht kalojnë nëpërmjet familjeve. Nëse të dy prindërit kanë shifra shtesë, atëherë fëmijët e tyre kanë një shans të mundshëm prej 75 përqind për të qenë më mirë në numërim. […]