E lënë në harresë: Dermatologjia pa barna dhe pajisje që diagnostikojnë kancerin

Klinika e Dermatovenerologjisë në QKUK është lënë në harresë duke e sjellë në gjendje të mjerueshme. Sëmundjet që trajtohen në këtë klinikë nuk furnizohen nga Lista Esenciale, ndërsa ka...
Raporto
[email protected]

Na gjeni në:

Niveli i Ndotjes së Ajrit